Aksjer for nybegynnere

Du har kanskje akkurat begynt å tjene dine egne penger og du har hørt om å investere i aksjer som kan gi deg enda mer penger over tid.

Før du kjøper dine første aksjer er det lurt å lese seg litt opp om hva aksjer er og hvordan de fungerer. Hva du bør gjøre som nybegynner for å kunne få mest mulig avkastning på dine penger.

Vi har i denne artikkelen sett på aksjer for nybegynnere.

Hva er aksjer?

Aksjer er en investering som betyr at du eier en andel i selskapet som utstedte aksjen. Enkelt sagt er aksjer en måte å bygge rikdom på.

Slik investerer vanlige folk i noen av de mest suksessrike selskapene i verden. For selskaper er aksjer en måte å skaffe penger for å finansiere vekst, produkter og andre initiativer.

Når du kjøper aksjer i et selskap, kjøper du faktisk en eierandel i det selskapet.

Betyr det at du får sitte ved siden av Tim Cook på Apples neste aksjonærmøte? Nei. Men i de fleste tilfeller betyr det at du får stemmerett på disse møtene, hvis du velger å bruke den.

Hvordan fungerer aksjer?

Selskaper selger aksjer i virksomheten sin for å skaffe penger. De bruker deretter pengene til ulike initiativer: Et selskap kan bruke penger hentet fra et aksjetilbud til å finansiere nye produkter eller produktlinjer, til å investere i vekst, utvide virksomheten eller betale ned gjeld.

Selskaper begynner vanligvis å utstede aksjer i aksjene sine gjennom en prosess som kalles en børsnotering. 

Når et selskaps aksjer er på aksjemarkedet, kan de kjøpes og selges blant investorer. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en aksje, vil du ofte kjøpe den ikke fra selskapet selv, men fra en annen investor som ønsker å selge aksjen. 

På samme måte, hvis du ønsker å selge en aksje, vil du selge til en annen investor som ønsker å kjøpe.

Disse handlene håndteres gjennom en børs, med en megler som representerer hver investor. Mange investorer bruker i disse dager online aksjemeglere som for eksempel Nordnet. Der kan du kjøpe og selge aksjer gjennom meglerens handelsplattform som utfører handelen med børsen.

Hvis du ikke har en slik megler konto ennå, så trenger du dette for å kjøpe aksjer.

Hva betyr det å eie aksjer i et selskap?

De fleste investorer eier det som kalles vanlig aksje, som er det som er beskrevet ovenfor. Vanlige aksjer kommer med stemmerett, og kan betale investorer utbytte. Det finnes andre typer aksjer, inkludert foretrukne aksjer, som fungerer litt annerledes. 

Igjen, det å eie en aksje betyr ikke at du bærer mye vekt i selskapet, eller at du kommer til å gni albuene med selskapets stormenn. 

Det betyr heller ikke at du eier en del av selskapets eiendeler – du har ikke rett til en parkeringsplass på selskapets tomt eller en pult ved selskapets hovedkontor.

Det du eier, er i hovedsak en andel i selskapets fortjeneste – og, det skal sies, dets tap. Målet er selvfølgelig at verdien av selskapet – og som et resultat verdien av aksjen – skal øke mens du er aksjonær.

Men selv om aksjer totalt sett har en historie med høy avkastning, har de også risiko: Det er fullt mulig at en aksje i porteføljen din vil gå ned i verdi i stedet. 

Aksjekursene svinger av en rekke årsaker, fra generell markedsvolatilitet til selskapsspesifikke hendelser, som en kommunikasjonskrise eller tilbakekalling av produkter.

Mange langsiktige investorer holder på aksjer i årevis, uten hyppige kjøp eller salg, og mens de ser at aksjene svinger over tid, øker deres samlede portefølje i verdi på lang sikt. 

Disse investorene eier ofte aksjer gjennom aksjefond eller indeksfond, som slår mange investeringer sammen. Du kan kjøpe en stor del av aksjemarkedet – for eksempel en eierandel i alle selskapene på Oslo børs – gjennom et aksjefond eller indeksfond.