Globale Indeksfond

Å investere dine penger i et indeksfond er noe alle som har en lang sparehorisont burde vurdere.

Fordelen med å investere i et indeksfond er at du får en diversifisert portefølje som ikke er så utsatt for svingninger i markedet. Du trenger heller ikke å vite noe særlig om aksjer og finans for å spare i et globalt indeksfond.

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er en type aksjefond der beholdningen matcher eller sporer en bestemt markedsindeks. Det er en veldig passiv investering, og du kan bygge en diversifisert portefølje som kan gi en solid avkastning ved å bruke denne typen investeringer.

Det er fordi indeksfond ikke prøver å slå markedet, eller tjene høyere avkastning sammenlignet med markedsgjennomsnittet. I stedet prøver disse fondene å være markedet – kjøper aksjer i hvert firma som er notert på en indeks for å speile ytelsen til indeksen som helhet.

Indeksfond kan bidra til å balansere risikoen i en investors portefølje, ettersom markedssvingninger har en tendens til å være mindre volatile på tvers av en indeks sammenlignet med individuelle aksjer.

Hva er et globalt indeksfond?

Et globalt indeksfond tar denne diversifiseringen et steg videre. Når du investerer i globale indeksfond som for eksempel følger en verdensindeks, så investerer du i praksis i utviklingen i verdensøkonomien. 

Dette er selvfølgelig en veldig diversifisert portefølje både fra sektor og geografi. Så forskjellen på et indeksfond som følger verdensøkonomien i stedet for for eksempel Oslo børs vil naturligvis være mindre risikabelt.

Men som med alle typer indeksfond vil heller ikke et globalt indeksfond kunne slå veksten i verdensøkonomien.

Viktige ting å vite om indeksfond

De er en indirekte måte å kjøpe hele markedet på. Et indeksfond kjøper verdipapirene som utgjør en hel indeks.

For eksempel, hvis indeksen følger Standard & Poor’s 500 – en indeks på 500 av de største selskapene i USA – kjøper fondet aksjer fra hvert selskap som er notert på indeksen (eller et representativt utvalg av aksjer).

En investor kjøper på sin side aksjer fra fondet, hvis verdi vil speile gevinstene og tapene til indeksen som spores.

Ved å akseptere nederlag vinner du faktisk. Hvis du velger individuelle aksjer, kommer du sannsynligvis ikke til å overgå markedet.

Ikke engang proffe investorer slår markedet.

Forskning viser at fra 2001 til 2016 gjorde mer enn 90 % av aktive fondsforvaltere dårligere resultater enn referanseindeksen sin. Så å møte markedsgevinster er en sikrere innsats enn å slå markedet, og det er akkurat det indeksfondene er laget for å gjøre.

Indeksfond er stadig mer populære blant investorer.

I følge Morningstar så aktivt forvaltede aksjefond og børshandlede fond i USA utstrømmer på nesten 514 milliarder dollar, mens passivt forvaltede fond så nesten 1,6 billioner dollar i nye penger fra april 2014 til april 2017.

Fremveksten av roborådgivere og passiv investering generelt har bidratt til å øke interessen. Se en dypere sammenligning av indeksfond og aksjefond her.

Indeksfond er tilgjengelig på tvers av en rekke aktivaklasser.

Investorer kan kjøpe fond som fokuserer på selskaper med små, mellomstore eller store kapitalverdier, eller fokusere på en sektor som teknologi eller energi.

Disse indeksene er kanskje mindre diversifisert enn den bredeste markedsindeksen, men likevel mer enn hvis du skulle kjøpe aksjer i en håndfull selskaper innenfor en sektor.

Noen fordeler med indeksfond

Individuelle aksjer kan stige og falle, men indekser har en tendens til å stige over tid. Med indeksfond vil du ikke få høy-avkastning under et fallende marked. Men du vil heller ikke tape penger på en enkelt investering som synker når markedet vender mot himmelen. Og S&P 500 har gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 10 % siden 1928.

Indeksfond har færre gebyrer som tærer på avkastningen din. Kostnaden for provisjoner og administrasjon av kontoen, kjent som avgifter, er lavere for indeksfond, siden de krever mindre arbeid enn administrerte kontoer.

Indeksfond bidrar til å diversifisere porteføljen din. Som alle aksjefond, sprer indeksfond risiko rundt og gir investorene større valgmuligheter blant konservative og mer risikofylte investeringer, samt en bredere blanding av bransjer og aktivaklasser.
Indeksfond er enkle å forstå. Investeringsstrategier kan være svært komplekse, men indeksfond har en “det du ser er det du får”-kvalitet. De lover kun å spore den økonomiske fremgangen til indeksen de er knyttet til.